read chapter one
PAPERBACK
$ 0.00 USD
CLICK FOR CHAPTER TITLES & CORRESPONDING RESOURCES
Purchasing a book from this website supports the mission of Acropolis Books, Inc., ensuring the availability of the work of Joel S. Goldsmith for future generations. If you prefer to purchase from another website, please see below for available options.
This title is published by DeVorss. Click here to purchase directly from the publisher or see below for other options.
Purchasing a book from this website supports the mission of Acropolis Books, Inc., ensuring the availability of the work of Joel S. Goldsmith for future generations.
This title is not available to purchase from the Joel Goldsmith Bookstore.
Click here to find this book elsewhere online.
SUGGESTED RETAIL PRICE
SHARE THIS PAGE:

Sztuka Medytacji

Wiele książek napisano o wewnętrznej modlitwie i medytacji, ale klasyczne dzieło Joela Goldsmitha Sztuka Medytacji przedstawia medytację nie w teorii, ale jako radosne i satysfakcjonujące doświadczenie. Książka zaczyna się tymi słowami: „Większość mężczyzn i kobiet jest przekonana, że istnieje pewnego rodzaju boska Siła, która wpływa na ludzkie sprawy, ale nie są pewni czym ona jest i nie wiedzą, jak wnieść tę boską Obecność i Siłę w codzienne życie.” W Sztuce medytacji Goldsmith wskazuje czytelnikowi tę drogę, wiedzie ona poprzez medytację.

Goldsmith twierdzi, że w ujęciu ogólnym świat nie zna Boga jako żywej Siły i Obecności, z Którym stanowimy jedno. Jeśli tak by było, cierpienie, wojny, grzech i śmierć zniknęłyby ze świata. Ale — twierdzi — poszczególne osoby mogą poznać naturę Boga i nauczyć się z nim kontaktować. Autor pisze: „Chrystus pochowany w grobie umysłu nie nadejdzie i nie pomoże, ale Chrystus obecny w naszej świadomości, Chrystus powstały z grobu poprzez medytację i komunię – to jest cud wszystkich czasów”. Sztuka medytacji wyjaśnia, w jaki sposób ta wewnętrzna Obecność, nazywa również „Chrystusem”, może urzeczywistniać się i działać w codziennym życiu.

Podczas gdy wielu ludzi modli się, aby coś otrzymanie czegoś, Goldsmith wyjaśnia, że powinniśmy zagłębić się w medytację bez dalszych motywacji: „Jakakolwiek medytacja, która ma w sobie ślady chęci uzyskania czegoś od Boga lub nabycia czegoś przez Boga nie jest dłużej medytacją.” Przedstawia medytację jako zwrócenie się do swojego wnętrza i słuchanie. W pewnym momencie w tej ciszy, w której myśli zostają zatrzymane, a szumy codziennego życia wyciszone, przychodzi doświadczenie Boga.

Wnikliwy czytelnik znajdzie w Sztuce Medytacji wskazówki, jak podjąć piękną duchową praktykę codziennej medytacji. Goldsmith przekonuje, że celem tej książki jest Goldsmith przekonuje, że celem tej książki jest „pomoc studentom w sztuce medytacji, dzięki której Słowo zostaje zakorzenione i świadomość Ducha ma swój początek.” Chodzi tu o osiągnięcie poziomu świadomości, który ujawnił Paweł: „Żyję, ale jakby nie żyję, to Chrystus we mnie żyje.”

. Bóg objawia się jako całość, obfitość, harmonia, pokój i radość z naszego doświadczenia.

Jedna z najbardziej znanych prac Goldsmitha, Sztuka Medytacji jest jedną z czterech fundamentalnych książek wchodzących w zbiór nauk Droga do nieskończoności.