read chapter one
CLICK FOR CHAPTER TITLES & CORRESPONDING RESOURCES
We no longer sell books directly from this website. Please scroll down to see locations where you can purchase this title online.
SUGGESTED RETAIL PRICE
SHARE THIS PAGE:

Sztuka Medytacji

Wiele książek napisano o wewnętrznej modlitwie i medytacji, ale klasyczne dzieło Joela Goldsmitha Sztuka Medytacji przedstawia medytację nie w teorii, ale jako radosne i satysfakcjonujące doświadczenie. Książka zaczyna się tymi słowami: „Większość mężczyzn i kobiet jest przekonana, że istnieje pewnego rodzaju boska Siła, która wpływa na ludzkie sprawy, ale nie są pewni czym ona jest i nie wiedzą, jak wnieść tę boską Obecność i Siłę w codzienne życie.” W Sztuce medytacji Goldsmith wskazuje czytelnikowi tę drogę, wiedzie ona poprzez medytację.

Goldsmith twierdzi, że w ujęciu ogólnym świat nie zna Boga jako żywej Siły i Obecności, z Którym stanowimy jedno. Jeśli tak by było, cierpienie, wojny, grzech i śmierć zniknęłyby ze świata. Ale — twierdzi — poszczególne osoby mogą poznać naturę Boga i nauczyć się z nim kontaktować. Autor pisze: „Chrystus pochowany w grobie umysłu nie nadejdzie i nie pomoże, ale Chrystus obecny w naszej świadomości, Chrystus powstały z grobu poprzez medytację i komunię – to jest cud wszystkich czasów”. Sztuka medytacji wyjaśnia, w jaki sposób ta wewnętrzna Obecność, nazywa również „Chrystusem”, może urzeczywistniać się i działać w codziennym życiu.

Podczas gdy wielu ludzi modli się, aby coś otrzymanie czegoś, Goldsmith wyjaśnia, że powinniśmy zagłębić się w medytację bez dalszych motywacji: „Jakakolwiek medytacja, która ma w sobie ślady chęci uzyskania czegoś od Boga lub nabycia czegoś przez Boga nie jest dłużej medytacją.” Przedstawia medytację jako zwrócenie się do swojego wnętrza i słuchanie. W pewnym momencie w tej ciszy, w której myśli zostają zatrzymane, a szumy codziennego życia wyciszone, przychodzi doświadczenie Boga.

Wnikliwy czytelnik znajdzie w Sztuce Medytacji wskazówki, jak podjąć piękną duchową praktykę codziennej medytacji. Goldsmith przekonuje, że celem tej książki jest Goldsmith przekonuje, że celem tej książki jest „pomoc studentom w sztuce medytacji, dzięki której Słowo zostaje zakorzenione i świadomość Ducha ma swój początek.” Chodzi tu o osiągnięcie poziomu świadomości, który ujawnił Paweł: „Żyję, ale jakby nie żyję, to Chrystus we mnie żyje.”

. Bóg objawia się jako całość, obfitość, harmonia, pokój i radość z naszego doświadczenia.

Jedna z najbardziej znanych prac Goldsmitha, Sztuka Medytacji jest jedną z czterech fundamentalnych książek wchodzących w zbiór nauk Droga do nieskończoności.