read chapter one
PAPERBACK
$ 0.00 USD
CLICK FOR CHAPTER TITLES & CORRESPONDING RESOURCES
Purchasing a book from this website supports the mission of Acropolis Books, Inc., ensuring the availability of the work of Joel S. Goldsmith for future generations. If you prefer to purchase from another website, please see below for available options.
This title is published by DeVorss. Click here to purchase directly from the publisher or see below for other options.
Purchasing a book from this website supports the mission of Acropolis Books, Inc., ensuring the availability of the work of Joel S. Goldsmith for future generations.
This title is not available to purchase from the Joel Goldsmith Bookstore.
Click here to find this book elsewhere online.
SUGGESTED RETAIL PRICE
SHARE THIS PAGE:

Praktykowanie Obecnosci

Praktykowanie Obecności jest jednym z czterech fundamentalnych książek spośród zbioru pism Joela Goldsmitha zatytułowanych Droga do nieskończoności. Goldsmith zalecał nowym studentom rozpoczęcie lektury od tej książki wraz z Living the Infinite Way. Praktykowanie Obecności to znakomity przewodnik ku świadomości tego, co Boskie i transcendentalne w naszej codzienności. Goldsmith pisze, że podczas jednej ze swoich medytacji usłyszał słowa „tego utrzymasz w pokoju, którego umysł zaufał tobie”. Zdumiało go to, ponieważ w tym czasie nie miał specjalnego rozeznania w Biblii i tylko okazjonalnie chodził do kościoła. Jednak studiując Pismo Święte i stosując jego nauki w praktyce, Goldsmith zdał sobie sprawę, że jest w nim Obecność Boga, która doradza mu, podtrzymuje i prowadzi go do większej świadomości duchowej. Podążając za tym objawieniem, podróżował po całym świecie, nauczając innych, aby zdali sobie sprawę z tej Obecności.

Goldsmith pisze: „Każda osoba, która doświadczyła niezadowolenia, niekompletności i frustracji zobaczy pewnego dnia, że istnieje tylko jedna brakująca część w tym całym łańcuchu harmonijnego życia. Jest nią praktykowanie obecności Boga – świadome, codzienne, trwające w duchowej prawdzie pisma, bez względu na to, czy jest to pismo chrześcijańskie, hebrajskie, hinduskie, buddyjskie, taoistyczne czy muzułmańskie”. Jeśli zaczniemy od praktykowania obecności Boga, doprowadzi nas to do wewnętrznego spokoju umożliwiającego medytację. Goldsmith przedstawia czytelnikowi, jak praktykować obecność Boga od momentu przebudzenia aż do momentu zapadnięcia w sen wieczny.

Dla Goldsmitha życie w harmonii jest wyłącznie kwestią świadomości. Gdy oświecona świadomość stanie się naszym udziałem, nie pragniemy nic ze źródeł zewnętrznych, ale uświadamiamy sobie, że wszystko, co niezbędne do naszego spełnienia, pochodzi z nas samych.  Zatem zamiast zmieniać okoliczności, poszukujący musi zmienić świadomość. Praktykowanie Obecności pozwala dokonać tej zmiany poprzez otwarcie naszej świadomości na życie w łasce. Używając prostego i bezpośredniego języka, Goldsmith pokazuje, że poprzez nieustanne i świadome praktykowanie obecności Boga w codziennym doświadczaniu naszego życia, trudy egzystencji mijają, a każdy obszar naszego życia wypełnia harmonia. „Nie szukaj ani zdrowia, ani bogactwa, ani sławy czy szczęścia,” pisze autor. „W pierwszej kolejności szukaj urzeczywistnienia królestwa i obserwuj, gdy zewnętrzne rzeczy są dodawane.”