read chapter one
CLICK FOR CHAPTER TITLES & CORRESPONDING RESOURCES
We no longer sell books directly from this website. Please scroll down to see locations where you can purchase this title online.
SUGGESTED RETAIL PRICE
SHARE THIS PAGE:

Niewidziaine Zasoby

Dla wielu osób zachowanie równowagi między życiem w medytacji i Łasce a skutecznym funkcjonowaniem w dzisiejszym świecie jest trudne do osiągnięcia. Uważają, że muszą spośród nich wybierać. Książka.  Niewidziaine Zasoby jasno pokazuje, że nie musimy wycofywać się z życia, ponieważ samo wykonywanie naszych codziennych obowiązków może prowadzić nas do wzrostu duchowego. De facto, stawianie czoła codziennym problemom i obowiązkom na drodze realizacji zasad duchowych, twierdzi Goldsmith, jest skuteczniejszym sposobem na osiągnięcie zrealizowanej świadomości jedności niż wycofanie się ze świata. Problemy i trudne sytuacje stają się dla nas okazją do wdrożenia zasad duchowych i poszukiwania naszych duchowych zasobów.

W Niewidziaine Zasoby autor łączy głęboką mądrość duchową z realistycznym zrozumieniem pragmatyki życia codziennego, czyniąc z książki poradnik, jak żyć na świecie, nie będąc z tego świata. Pokazuje czytelnikom, jak życie w harmonii z odwiecznymi zasadami życia duchowego i uzdrowienia duchowego mogą przemienić każdy aspekt naszego istnienia — fizycznego, finansowego, społecznego, politycznego i duchowego. "Prawdą jest to," mówi Goldsmith, "że nie istnieje nic bardziej praktycznego, progresywnego lub prosperującego niż życie w zgodzie z Duchem." W rzeczywistości autor ujawnia, że "istota wszystkiego, co niezbędne dla naszego doświadczenia istnieje już w nas samych i gotowa jest do rozwinięcia się w naturalny sposób, gdy staje się dla nas ważna, ponieważ kompletność i doskonałość naszego życia jest już ustanowiona w nas, jako esencji lub materii, i  pojawia się jako forma. Naszym zadaniem jest nauczyć się pozostania w cichych chwilach podczas medytacji, będąc świadomym tej kompletności i rozumiejąc, że jedyną przeszkodą w wyrażaniu perfekcji jest wiara w dwie siły wyższe. Znajdźmy ukojenie w świadomości, która jest spełnieniem naszego życia, a wraz z tym przemiana ma swój początek."

Niewidziaine Zasoby to napełniony światłem przewodnik do skarbca naszych duchowych zasobów, wskazujący, jak uzyskać do nich dostęp w drodze prawidłowej modlitwy, zrozumienia prawdziwej natury umysłu i ciała, życia w medytacji, wprowadzenia Boga do naszej codzienności itp.

[Przypis: Niewidziaine Zasoby to zbiór Pism Droga do nieskończoności z 1960 roku.]