read chapter one
PAPERBACK
$ 0.00 USD
CLICK FOR CHAPTER TITLES & CORRESPONDING RESOURCES
Purchasing a book from this website supports the mission of Acropolis Books, Inc., ensuring the availability of the work of Joel S. Goldsmith for future generations. If you prefer to purchase from another website, please see below for available options.
This title is published by DeVorss. Click here to purchase directly from the publisher or see below for other options.
Purchasing a book from this website supports the mission of Acropolis Books, Inc., ensuring the availability of the work of Joel S. Goldsmith for future generations.
This title is not available to purchase from the Joel Goldsmith Bookstore.
Click here to find this book elsewhere online.
SUGGESTED RETAIL PRICE
SHARE THIS PAGE:

Niewidziaine Zasoby

Dla wielu osób zachowanie równowagi między życiem w medytacji i Łasce a skutecznym funkcjonowaniem w dzisiejszym świecie jest trudne do osiągnięcia. Uważają, że muszą spośród nich wybierać. Książka.  Niewidziaine Zasoby jasno pokazuje, że nie musimy wycofywać się z życia, ponieważ samo wykonywanie naszych codziennych obowiązków może prowadzić nas do wzrostu duchowego. De facto, stawianie czoła codziennym problemom i obowiązkom na drodze realizacji zasad duchowych, twierdzi Goldsmith, jest skuteczniejszym sposobem na osiągnięcie zrealizowanej świadomości jedności niż wycofanie się ze świata. Problemy i trudne sytuacje stają się dla nas okazją do wdrożenia zasad duchowych i poszukiwania naszych duchowych zasobów.

W Niewidziaine Zasoby autor łączy głęboką mądrość duchową z realistycznym zrozumieniem pragmatyki życia codziennego, czyniąc z książki poradnik, jak żyć na świecie, nie będąc z tego świata. Pokazuje czytelnikom, jak życie w harmonii z odwiecznymi zasadami życia duchowego i uzdrowienia duchowego mogą przemienić każdy aspekt naszego istnienia — fizycznego, finansowego, społecznego, politycznego i duchowego. "Prawdą jest to," mówi Goldsmith, "że nie istnieje nic bardziej praktycznego, progresywnego lub prosperującego niż życie w zgodzie z Duchem." W rzeczywistości autor ujawnia, że "istota wszystkiego, co niezbędne dla naszego doświadczenia istnieje już w nas samych i gotowa jest do rozwinięcia się w naturalny sposób, gdy staje się dla nas ważna, ponieważ kompletność i doskonałość naszego życia jest już ustanowiona w nas, jako esencji lub materii, i  pojawia się jako forma. Naszym zadaniem jest nauczyć się pozostania w cichych chwilach podczas medytacji, będąc świadomym tej kompletności i rozumiejąc, że jedyną przeszkodą w wyrażaniu perfekcji jest wiara w dwie siły wyższe. Znajdźmy ukojenie w świadomości, która jest spełnieniem naszego życia, a wraz z tym przemiana ma swój początek."

Niewidziaine Zasoby to napełniony światłem przewodnik do skarbca naszych duchowych zasobów, wskazujący, jak uzyskać do nich dostęp w drodze prawidłowej modlitwy, zrozumienia prawdziwej natury umysłu i ciała, życia w medytacji, wprowadzenia Boga do naszej codzienności itp.

[Przypis: Niewidziaine Zasoby to zbiór Pism Droga do nieskończoności z 1960 roku.]