read chapter one
PAPERBACK
$ 0.00 USD
CLICK FOR CHAPTER TITLES & CORRESPONDING RESOURCES
Purchasing a book from this website supports the mission of Acropolis Books, Inc., ensuring the availability of the work of Joel S. Goldsmith for future generations. If you prefer to purchase from another website, please see below for available options.
This title is published by DeVorss. Click here to purchase directly from the publisher or see below for other options.
Purchasing a book from this website supports the mission of Acropolis Books, Inc., ensuring the availability of the work of Joel S. Goldsmith for future generations.
This title is not available to purchase from the Joel Goldsmith Bookstore.
Click here to find this book elsewhere online.
SUGGESTED RETAIL PRICE
SHARE THIS PAGE:

Grzmot Ciszy

Joel Goldsmith studiował literaturę duchową świata. Pisze: „Tymczasem moje obserwacje podczas studiowania światowej literatury duchowej pokazują, że prawda określona w tej książce nigdy nie została wcześniej ujawniona, pomimo że jest to absolutna podstawa życia duchowego.” Przesłanie książki Grzmot ciszy opiera się na założeniu, że istnieje wewnętrzna Łaska, która nie działa za pośrednictwem sił fizycznych ani materialnych. Łaska ta, której większość ludzi jest nieświadoma, gdy zostanie świadomie zrealizowana, da wyraz wszystkiemu, co niezbędne do naszego wzrostu. Jednak, jak twierdzi Goldsmith, trzeba zapłacić za to cenę: Łaska ta działa jedynie wtedy, gdy porzuca się wszelką wiarę, nawet włącznie z wiarą w takiego „Boga”, jakiego świat myśli, że zna.

W pierwszej części Grzmotu ciszy Goldsmith przedstawia wizję tej duchowej drogi życia i zaprasza czytelnika do uświadomienia sobie niezłomniej Obecności. W drugiej części książki autor śmiało zagłębia się w zagadkowe czeluści umysłu, odpowiadając na wiele pytań zawsze towarzyszących temu zagadnieniu. Cały sekret tkwi, mówi Goldsmith, w „przejściu od myślenia ludzkiego umysłu do umysłu w stanie spoczynku i świadomości.”

W części trzeciej Goldsmith przedstawia czytelnikowi oświeconą interpretację Kazania na Górze, która odkrywa najskrytsze tajemnice do osiągnięcia realizacji Obecności. Z łatwością nawiązując w zasadach Drogi do Nieskończoności do tego wyjątkowego nauczania Jezusa, Goldsmith szczegółowo analizuje wymagające fragmenty i ujawnia ich głębokie znaczenie. Pokazuje, w jaki sposób praktykowanie dawnych zasad może pomóc nam żyć na świecie, ale nie z tego świata. Gdy karmimy się medytacją w błogosławionej Ciszy, w której grzmi Prawda, możemy żyć w łasce Boga jako Światła świata.

Mówiąc o Grzmocie ciszy, Goldsmith stwierdza: „To radykalna książka. Podważa koncepcje Boga, które były budowane przez wieki.” Ale ostrzega: „Czytelnicy tej książki nie mogą się spodziewać, że nie tylko samo czytanie jej pomoże im żyć według ujawnionych zasad. Ci, którzy czują dreszcz poznawania podczas czytania książki po raz pierwszy, powinni uczynić z niej swojego wiernego kompana w dzień i w nocy, dopóki ich materialny stan świadomości nie zacznie ustępować.” Grzmot ciszy z pewnością będzie doskonale służyć poszukującym duchowości, którzy chcą osiągnąć stan świadomości, gdy będą mogli szczerze powiedzieć: „Żyję, ale jakby nie żyję, to Chrystus we mnie żyje.”