read chapter one
CLICK FOR CHAPTER TITLES & CORRESPONDING RESOURCES
We no longer sell books directly from this website. Please scroll down to see locations where you can purchase this title online.
SUGGESTED RETAIL PRICE
SHARE THIS PAGE:

De Goddelijke Tegenwoordigheid in de Praktijk

De Goddelijke Tegenwoordigheid in de Praktijk is een van de vier basisboeken onder de Oneindige Weg geschriften van Joël Goldsmith. Het is een veel geprezen gids om bewust te worden van het goddelijke en transcendente in ons dagelijks leven. Goldsmith zegt dat tijdens een van zijn perioden van overdenking deze woorden tot hem kwamen: ‘ U zult hem in volkomen vrede bewaren wiens gedachten op u gevestigd zijn.’ (Jes.26:3, letterlijke vertaling vanuit het Engels). Dit verbaasde hem want in die tijd was hij weinig bekend met de bijbel. Maar door de studie van de bijbel en het in praktijk brengen van de leringen ervan, besefte Goldsmith dat een Tegenwoordigheid (Aanwezigheid) met hem was, die hem hielp, sterkte en hem tot groter geestelijk bewustzijn bracht. Na die realisatie reisde hij de hele wereld over om anderen te leren deze Aanwezigheid te kennen.

Goldsmith zegt, ‘Elk mens die ontevredenheid, onvolledigheid en frustratie gekend heeft, zal eens leren dat er slechts één schakel in deze hele keten van harmonieus leven mist. Dat is het in praktijk brengen van de Tegenwoordigheid van God – elke dag en elk uur, bewust in de een of andere grote geestelijke waarheid van de heilige geschriften te (ver)blijven, en het maakt niet uit welk heilig geschrift: Christelijk, Hebreeuws, Hindoeïstisch, Boeddhistisch, Taoïstisch of Islamitisch.’ Wanneer wij beginnen de goddelijke Tegenwoordigheid in praktijk te brengen, leidt dit tot een innerlijke stilte die het mogelijk maakt te mediteren. In De Goddelijke Tegenwoordigheid in de Praktijk, leert Goldsmith de lezer vanaf het tijdstip van ’s ochtends wakker worden tot het tijdstip van ’s avonds naar bed gaan, hoe de Tegenwoordigheid in praktijk te brengen.

Voor Goldsmith is harmonieus leven een zaak van bewustzijn. We hebben geen verandering in onze omstandigheden nodig, zegt hij, maar meer een verandering in bewustzijn. In duidelijke en directe taal laat Goldsmith zien dat, door voortdurend en bewust in elke ervaring van ons dagelijks leven de Tegenwoordigheid van God in praktijk te brengen, de worstelingen voorbijgaan en dat harmonie in elk deel van ons leven gevestigd wordt. ‘Zoek noch gezondheid, noch rijkdom, noch roem, noch fortuin’, schrijft hij. ‘Zoek eerst het besef van dit innerlijke koninkrijk en wees  een toeschouwer naarmate deze uiterlijke dingen worden toegevoegd’.

Dit boek werd in 2016 uitgegeven door Acropolis Books.